Schoolraad

 

Deze raad werd opnieuw geïnstalleerd op 1 april 2017. Dit orgaan heeft als voornaamste taak advies te geven of overleg te houden vóór er beslissingen worden genomen.
bv. i.v.m. aanwending lestijden, verlofkalender, nascholingsplan, ...... enz.

Deze raad komt per schooljaar enkele malen samen en is samengesteld uit drie geledingen:

  1. namens de ouders : G. Bogaerts, I. Roos, V. Thieren
  2. namens het personeel : S. Lapeire, M. Messagie, N. D’Hoore
  3. namens de lokale gemeenschap : N. Van Hee, F. Markey, B. van den Heede

 

voorzitter: F. Markey          secretaris : S. Lapeire