lectuur

lectuurBESTELLING VAN JAARABONNEMENTEN voor JEUGDLECTUUR

De familie ............................................................... bestelt

                   -Dopido : ..... x € 30,00 = ......... euro voor ................................................(naam lln)

 

                   -Dokadi : ..... x € 30,00 = ......... euro voor ..............................................

 

                   -Doremi : ...... x € 30,0 = ........ euro voor ................................................

 

                  -Zonnekind : ...... x € 35,0 = ......... euro voor ..........................................

 

                  -Zonnestraal : ...... x € 35,00 = ....... euro voor .......................................

 

                  -Zonneland : ...... x € 35,00 = ........ euro voor ........................................

 

                 -Leesknuffel voor de allerkleinsten : ...... x € 19,00 = ...... euro voor .....

 

                 -Leesknuffel: ........x € 35,00 = ...........euro voo .....................................

 

                - Boekenboot : ...... x € 23,00 = ......... euro voor .....................................

 

                - Robbe en Bas : ...... x € 25,00 = ......... euro voor ..................................

 

                - Leeskriebels: ........ x € 25,00 = ......... euro voor ....................................

 

                -Vlaamse Filmpjes : ...... x € 30,00 = ........ euro voor ................................

 

                -Tijdsein: ……… x € 25,00 = ……..     euro voor ………………………….

 

totaal voor de som van ..................... euro


Laatste bestellingen moeten binnen zijn voor 15 september aanstaande !

 

Druk deze pagina af en gebruik hem als bestelbon.