Activiteitenkalender

VERLOF- en ACTIVITEITENKALENDER

SCHOOLJAAR 2019-2020

 

WETTELIJKE VERLOFDAGEN + TWEE FACULTATIEVE DAGEN

 

 • aanvang van het schooljaar op maandag 2 september 2019  BBQ
 • van maandag 28 oktober  t.e.m. vrijdag 1 november 2019: herfstvakantie
 • maandag 11 november 2019: wapenstilstand (vrijaf)
 • van maandag 23 december 2019  t.e.m. vrijdag 3 januari 2020 : kerstvakantie
 • van maandag 24 februari 2020  t.e.m. vrijdag 28 februari 2020: krokusvakantie
 • van maandag 6 april 2020 t.e.m. vrijdag 17 april 2020 : paasvakantie
 • vrijdag 1 mei 2020: feest van de arbeid  (vrijaf)
 • donderdag 21 mei + vrijdag 22 mei 2020: Hemelvaart
 • maandag 1 juni 2020 : pinkstermaandag
 • dinsdag 30 juni 2020  (om 12u):  einde schooljaar

facultatieve verlofdagen(vrijaf voor iedereen)

      woensdag 29 april 2020 en donderdag 30 april 2020

       woensdag 20 mei 2020

pedagogische studiedagen (vrijaf voor de kinderen)          

dag 1:    woensdag  2 oktober 2019 eigen  werkdag  (doelen kleuter koppelen aan LVS – lager rapportering)

dag 2: woensdag 27 november 2019   STEM (SG)

dag 3 :  woensdag  1 april 2020  (dag rond KIVA)

 

ACTIVITEITENKALENDER

 

LET OP:         

BOSKLASSEN VERDELING GROEPEN:

Reservatie volgend schooljaar:

5-6 lj : maandag 14  oktober 2019 tot en  met vrijdag 18 oktober2019

3-4  lj:  dinsdag 26 mei  2020  t.e.m. vrijdag 29 mei 2020  

 • donderdag 29 augustus 2019 (17u-18u): Open klasmoment
 • maandag 2 september 2019  BBQ voor alle lln
 • zondag 15 september 2019: gezinsfietstocht (vriendenkring)
 • donderdag 26 september 2019: veldloop
 • bosklassen:   5 - 6 leerjaar:
 •                        maandag  14 oktober 2019 – vrijdag  18 oktober 2019
 • donderdag  24 oktober 2019: kleuterboemeldag (2-3 kl)
 • vrijdagnamiddag 15 november 2019:  grootoudersfeest
 • dinsdag 19 november 2019: swimmathon zwembad  Nieuwpoort (3-4-5-6 lj)
 • vrijdagavond  22 november 2019: kaarting (ouderraad)   
 • woensdag voormiddag 4 december 2019:  Sint en Piet
 • donderdag 19 december 2019: wintermarkt
 • zondag 26 januari 2020: ontbijt (ouderraad – leerkrachten)
 • woensdag 29 januari 2020 : gezond ontbijt voor alle kinderen op school
 • donderdag 30 januari 2020: oudercontact (na proefwerken 1ste semester)
 • vrijdagavond 6 maart  2020 : bingo - en tombola avond ( leerkrachten)
 • vrijdagavond vrijdag 20 maart 2020: disney - festival (ouderraad)
 • zaterdag 25 april 2020 : SCHOOLFEEST + eetfestijn    (leerkrachten - ouderraad)
 • dinsdag  5 mei 2019 : sportdag lagere afdeling
 • zaterdag 9 mei 2020: lentefeest 6 jarigen voormiddag – casino Koksijde
 • zaterdag 16 mei 2020: H. Vormsel om 15u
 • Bosklassen  3 -4  leerjaar
 •                          dinsdag 26 mei 2020  t.e.m. vrijdag 29 mei 2020
 • zaterdag 30 mei 2020: lentefeest 12 jarigen voormiddag – casino Koksijde
 • zaterdag 30 mei 2020: Eerste Communie om 11u   
 • donderdagavond 25 juni 2020 : oudercontact  (na proefwerken 2de semester)
 • vrijdag 26 juni 2020 van 19u - 22u:kinderfuif (ouderraad)
 • dinsdag 30 juni 2020: einde schooljaar om 12u