Schoolfinfo algemeen

Gezondheidsbeleid

Sedert 1 september 2007 werkt de school aan het gezondheidsbeleid. Een werkpunt is vooral de voeding.

 

Mogen we vragen om de ‘tussendoortjes’ die u meegeeft met jullie kinderen te beperken. Het volstaat om een koekje (zonder chocolade) voor de speeltijd tijdens de voormiddag en namiddag mee te geven.

Een boterham of wat ‘klaargemaakt’ fruit kan evengoed en is gezond.

Mogen we vragen om dit in een herbruikbare doos zonder papier mee te geven. Naamteken het doosje echter goed en zorg dat de kinderen deze doos zelf kunnen openen aub.

 

In de school drinken de kinderen enkel nog water. (tenzij dit tijdens een activiteit door de school anders wordt bepaald)

De kleuters hebben een vast plaatsje in de klas om ’s morgens alles te deponeren en zo proberen we opnieuw het sorteren aan te leren.

Er is op de school tevens een drinkfontein.

 

Dus: flesje water – max. 2 koeken met naam er op aub!

 

Op die manier proberen we eveneens ons steentje bij te dragen aan het milieu- en gezondheidsbeleid die we in de school voeren.

 

Betalingen

Sedert 2009 worden alle betalingen in de school gefactureerd (vervoer, middagmalen, bosklassen, …) Uitzondering abonnementen van jeugdlectuur.

Deze factuur wordt op het einde van de maand opgemaakt en meegegeven met de kinderen.

Op de factuur is het bedrag vermeld + de details. Gelieve dit bedrag LIEFST over te schrijven of cash te betalen in de school.

(rekeningnummer 068-2051103-65 Gemeenteschool ) betalingen gebeuren binnen de 10 dagen

Gelieve op de overschrijving het nummer van de factuur te noteren + de voornaam van ieder

kind  

Alle problemen omtrent betalingen kunnen in de voormiddag op school worden afgehandeld met Sonja (058/235134)

 

Indien U toch cash betaalt vragen wij dit enkel op maandagmorgen te doen.

Al het ontvangen geld wordt direct naar de bank gebracht, zodat er geen geld gedurende de week in de school blijft.

Wij rekenen erop dat dit alles stipt gebeurt, zo bespaart u ons heel wat kostbare tijd.

 

Indien de maaltijden niet tijdig worden betaald, wordt na de tweede week overgestapt op boterhammen.

Info kleuter

8 uren kinderverzorgster 

 

Mevr.Roelandt Annick neemt terug voor het komende schooljaar 8 uren als kinderverzorgster in onze school.

Juf Annick staat de kleuters bij in verzorgende taken, en zorgt samen met de klasjuf voor een groeiend welbevinden van het kind.

Heen- en weerschrift’ = opbouwende communicatie met de ouders

Sedert 2009 zijn de kleuterjuffen gestart met een heen- en weerschrift. Het is de bedoeling om de briefwisseling bijeen te bundelen in dit schrift.

In het schrift worden ook wel eens persoonlijke aantekeningen gemaakt.

Het is de bedoeling van het schriftje om de communicatie tussen de ouders en de juf omtrent de kleuter optimaal te houden.

Natuurlijk is het dus belangrijk dat het schriftje steeds terug meegegeven wordt naar de school.

Andere afspraken per klasgroep staan vooraan in het schriftje.

 

Voor informatie over het kleuterturnen neem een kijkje in de sectie "sport"/"Kleuterturnen"

Schoolkosten

  

1.Kinderen kunnen gratis beschikken over volgende materialen:

_ Bewegingsmateriaal

_ Constructiemateriaal

_ Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software

_ ICT-materiaal

_ Informatiebronnen

_ Kinderliteratuur

_ Knutselmateriaal

_ Leer- en ontwikkelingsmateriaal

_ Meetmateriaal

_ Multimediamateriaal

_ Muziekinstrumenten

_ Planningsmateriaal

_ Schrijfgerief

_ Tekengerief

_ Atlas

_ Globe

_ Kaarten

_ Kompas

_ Passer

_ Tweetalige alfabetische woordenlijst

_ Zakrekenmachine

 

 

2.Materiaal dat noodzakelijk is voor de lessen en waarvoor de school een bijdrage vraagt (scherpe maximumfactuur)

 

kleuter 2+3 j = € 25                                                      Lager maximum € 70

kleuter 4 j = € 35

kleuter 5 j + leerplichtige kleuters = € 40

 

Onze school vraagt eenmalig een bijdrage voor de ingang van het zwembad voor het lager (vanaf tweede leerjaar) = € 15

(het eerste jaar krijgt dit gratis van de gemeente omdat de eindtermen moetenbehaald worden)

 

3.Meerdaagse extra-muros (minder scherpe maximumfactuur) = € 410 

De school organiseert om elk jaar een meerdaagse activiteiten (bosklassen) in Hockai voor alle leerjaren. De bijdrage van de leerling bedraagt max € 65 

4.Bijdrageregeling

Het volgende aanbod is niet verplicht. De school gebruikt deze materialen niet in haar activiteiten en lessen.

-warme maaltijd kleuter: € 2,35

-warme maaltijd lager; € 2,65

-soep: € 0,70

-abonnementen voor tijdschriften zijn volledig vrijblijvend

-klasfoto’s: vrijblijvend

 

5.Basisuitrusting

De school verwacht dat de leerlingen over volgende zaken beschikken. De basisuitrusting valt ten laste van de ouders.

Kleuter:                                                                               Lager:

witte turnpantoffels                                                    Vanaf eerste leerjaar: witte turnpantoffels, zwarte broek, groene T-shirt, witte kousen

boekentas                                                                      boekentas

                                                                                     pennenzak

 

 

 

 

Kinderopvang op school

 

Het schoolbestuur richt een voor – en naschoolse opvang in in de school.

De kinderen kunnen mits betaling elke morgen vanaf 7u00 terecht op school tot 8u15 en elke avond van 16u30 tot 18u00.

Enkel op vrijdag tot 17u30.

Op woensdagmiddag is er ’s middags GEEN opvang voorzien in de school.

Let wel na de opvang rijdt de schoolbus NIET meer!

De kinderen van de lagere school kunnen en mogen hun huiswerk maken onder begeleiding van de mensen van de opvang.

 

Per begonnen half uur kost de opvang € 0,50.

’s Morgens zal Micheline Vosté en Fabienne Portier de opvang waarnemen en

’s avonds Fabienne Portier.  

De betalingen gebeuren via de schoolrekening op het einde van de maand.  

Indien uw kind onverwachts moet blijven in de opvang kan dit telefonisch worden gemeld op het schoolnummer 058/235134 voor 15u30.

 

KINDEROPVANG na de SCHOOL in het jeugdcentrum te Nieuwpoort

 

De Jeugddienst van Nieuwpoort richt gedurende het schooljaar gratis kinderopvang in na de schooluren.

Deze opvang gebeurt in het Jeugdcentrum, Dudenhofenlaan Nieuwpoort.

De schoolbus kan uw kind(eren), indien er geen andere vervoersmogelijkheid is, daar afzetten mits betaling van de busritten.

 

             uren: van maandag tot en met donderdag van 16u. - 17u45.

                        woensdagnamiddag van 11u.30 tot 17u45.

                           vrijdag van 15 u. tot 17u45.