Schoolafspraken

Schoolafspraken

 • De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit.

WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB.

 • De lln mogen pas om 8u15 de speelplaats betreden. Indien de lln vroeger aanwezig zijn moeten de kinderen ingeschreven worden in de opvang!
 • De ouders vergezellen de kinderen en de kleuters enkel tot op de speelplaats. NIET IN DE GANG!
 • We vragen de ouders de leerkrachten niet te storen tijdens de lestijden. Dit vooral voor de kleuterklassen, de kleuteractiviteiten starten ook op de normale uren (zie punt hierboven). Bij problemen met de allerkleinsten bij het afscheid is het beter om de kleuters af te geven aan de leerkracht van bewaking, en kort afscheid te nemen. Zo is het afscheid voor beiden van korte duur.
 • Besprekingen kunnen altijd gebeuren voor of na de school liefst na afspraak.
 • Bij het tijdsignaal gaan de kinderen naar de rij.
 • Turnen en zwemmen kan alleen als je in orde bent met je turn- en zwemkledij ! Indien de lln iets vergeten moeten ze dit tijdig melden aan de klaslkr. En kunnen ze uit de ‘kledingbank’ iets verkrijgen.
 • Kauwgom is strikt verboden.
 • Afval, zoals snoeppapieren, lege brikjes, resten van fruit,..... enz.. moeten gesorteerd worden in de voorziene vuilnisbakken. Niet op de speelplaats of over het muurtje of rond de boom of over de haag!
 • Ieder kind mag slechts één bibliotheekboek in zijn bezit hebben. Dit boek doorgeven aan een andere leerling(e) mag niet. Draag zorg voor die boeken ! Bij verlies betalen de ouders de kostprijs van het boek aan de bieb.
 • Betalingen gebeuren hoofdzakelijk met de factuur bij het einde van de maand. Uitzonderingen zijn steeds per brief aangekondigd.
 • Geen eigen speelgoed meebrengen naar school. (video-spelletjes, geweren en ander “oorlogstuig” zijn verboden). De school is niet verantwoordelijk voor verlies of breuk.
 • GSM’s worden afgelegd tijdens de schooluren voor alle leerlingen of afgegeven in het bureau op de voorziene plaats. Tijdens didactische uitstappen mogen de leerlingen geen GSM gebruiken of meehebben.
 • De school zorgt zelf voor de nodige ballen op de speelplaats. Daarom vragen we GEEN ballen mee te brengen naar school.
 • In de school wordt er steeds algemeen Nederlands gesproken zowel tegen de leerkrachten als tegen het onderhoudspersoneel.
 • Schooltassen en kledij worden steeds ordentelijk op hun plaats gezet en gehangen. (daarvoor zijn kapstokken en rollende opbergbakken voorzien)
 • Voor verlies van sieraden en beschadiging van kledij kan de school nooit aansprakelijk worden gesteld. Wij houden wel toezicht op de zorg ervan.
 • Er wordt op de speelplaats nooit gevoetbald met harde of lederen ballen.
 • De auto’s van de ouders die kinderen ophalen worden STEEDS geparkeerd op de parking naast de kerk of langs de Brugse Steenweg.
 • De ouders komen de kinderen na schooltijd tot aan de schoolpoort ophalen.
 • Vermijd ook de rijbaan te gebruiken voor de school voor en na schooltijd!
 • Kleuters en leerlingen worden niet vroeger dan 16 u afgehaald en dit aan de schoolpoort. (niet over de muur)
 • De schoolpoort is niet het lage poortje van de speelplaats, maar de poort naast het bureel.
 • Fietsers dienen te wachten tot de leerkracht teken geeft zodat ze veilig kunnen vertrekken vanuit de fietsenstalling. Zij dienen de kortste weg van en naar huis te nemen. (’s avonds wordt de fietsenstalling vanaf nu afgesloten)
 • De fietsers dragen steeds een fluojas + helm.
 • Tijdens elke uitstap draagt iedereen een fluojas.
 • De leerlingen die gebruik maken van het busvervoer, verzamelen op de speelplaats onder de kleine luifel. Er wordt niet op de bus gestapt zonder toelating. We ETEN of DRINKEN NOOIT in de schoolbus!!
 • Wanneer de kinderen uit de bus stappen (na de turn – en zwemles) gaan ze steeds een rij vormen onder het afdak vooraleer ze naar de klas gaan. De meester of juf komt hen daar halen.

In de eetzaal wordt bij de maaltijden water gedronken. Voor de ‘boterhameters’ water of melk of yoghurtdrink.

 

SCHOOLAGENDA+ ZIEKTE + RAPPORT

a. schoolagenda :

Iedere leerling van de lagere school krijgt een schoolagenda.

Wij vragen met aandrang dat de ouders iedere dag de agenda inkijken en tekenen.

Daarin staan de huistaak, kleine mededelingen,...... genoteerd.

Soms kan het gebeuren dat er niets voor die dag is ingevuld, ook dan dienen de ouders te tekenen.

De agenda moet ook gebruikt worden door de ouders om kleine mededelingen te noteren. (bv. reden om niet te moeten zwemmen of turnen, moeilijkheden allerhande, nuttige weetjes,.....) Zeg ook tegen je kind wanneer je iets noteert.

Kortom losse briefjes als mededeling aan een leerkracht moeten zoveel mogelijk worden vermeden.

De agenda moet de schakel zijn tussen thuis en de school !

 

b. ziekte

Liefst telefonisch verwittigen voor de aanvang van de lessen.

Het is zeker noodzakelijk de reglementering in het schoolreglement te lezen!

 

c. rapport

Sedert 2008 werden de rapporten grondig herwerkt in overleg met het team. Iedere week krijgen de leerlingen van de lagere school een rapport mee.

Daarop zijn de punten vermeld die je kind behaalt in het weekpakket voor taal, rekenen en Frans (5-6 lj) soms ook van een toets.

Er worden geen totalen meer samengeteld. Een kind is immers geen som van procenten. Er wordt per vakonderdeel gekeken naar het behaalde resultaat.

De kinderen behalen de puntencijfers onder intensieve begeleiding en sturing van de leerkrachten. Het stukje leerstof is elke week afgebakend en beperkt.

Het is dus zeker GEEN garantie dat de kinderen op de proefwerken hetzelfde resultaat behalen. Tijdens de proefwerken gaat het over een veel grotere hoeveelheid leerstof en wordt alles zelfstandig gemaakt.

 

Gelieve dit rapport te ondertekenen.

Ieder weekend moeten er dus drie handtekeningen worden geplaatst.

-op de agenda

-op het rapport

-op het overzicht (grafiek)

Half januari en half juni worden er proefwerken gehouden. Deze proefwerken zijn een evaluatie van de geziene leerstof van een gehele periode.   Zowel voor de leerling als voor de leerkracht zijn deze proeven zeer waardevol.

Voor sommige leerlingen kan het verschil tussen het rapport van de proefwerken en het rapport van het weekpakket erg variëren. De oorzaak hiervan is vooral het toetsen van een groter stuk leerstof en het ‘alleen’ invullen zonder ondersteuning van de leerkracht.

Na de proefwerken richten wij steeds een oudercontactavond in . Dit oudercontact wordt later medegedeeld in een schrijven. Tijdens het tweede trimester kunnen de ouders van de zesde klassers tevens een oudercontact bijwonen i.v.m. de studiekeuze.

Het zesde leerjaar neemt ook elk jaar deel aan de eindtoetsen van O.V.S.G.